Reisz T. Csaba: Magyarország általános térképének elkészítése a 19. század első évtizedében.

Lipszky János és segítői térképészeti vállalkozásának jellemzése. Cartofil, Bp., 2002.

 

TARTALOM

1. Előszó

5

2. Bevezetés

9

   A kutatás tárgya, kutatási szempontok

9

   A kutatás mai állapota

12

   A felhasznált irodalom

13

      A korabeli tudósítások, cikkek (1830-as évekig)

15

      Feldolgozások, tanulmányok (1840-es évek–1954)

17

      Az újabb magyar, szlovák és osztrák szakirodalom

19

         A magyarországi irodalom 1954 után

19

         A szlovák kartográfiatörténeti irodalom

23

         Az osztrák kartográfiatörténeti irodalom

25

   Források és lelőhelyük

26

      Magyarországi levéltárak, könyvtárak

26

      Ausztriai levéltárak és könyvtárak

29

      Szlovákiai könyvtárak

31

3. A Magyarországról készült térképészeti előzmények a Habsburg Birodalomban a 18. században

33

   Kitekintés a 17. század katonai térképészetére

33

   Bél Mátyás és Mikoviny Sámuel

37

      Mikoviny Sámuel térképészeti munkái

38

   Müller Ignác térképe (1769)

41

   Az I. katonai felmérés

42

   A II. József-féle kataszteri felmérés

45

   A bécsi magántérképészet a 18. század utolsó évtizedében

47

      A térképkiadás fellendülése — a kiadóvállalatok

47

      Magyarok térképkiadási kísérletei

49

         Korabinszky János Mátyás

50

         Görög Demeter és a „Magyar Átlás”

51

4. Lipszky János élete és munkássága

55

   A Lipszky család

55

   Lipszky János pályafutása

76

5. A Mappa generalis elkészítése

99

   A terv és a vállalkozás beindítása, menete

99

      Az első híradás a készülő műről (1798)

100

      Az uralkodói jóváhagyás megszerzése a csillagászati expedícióhoz

103

      A Helytartótanács bekapcsolódása a munkálatokba

105

      A Bogdanich-expedíció története (1798–1800, 1801)

107

         Bogdanich Dániel Imre pályafutása (1762–1802)

107

         A Bogdanich-expedíció

112

      A vármegyék bekapcsolódása a munkálatokba (1799–1802)

119

         A vármegyék részvétele a javításban

124

         Akadékoskodó vármegyék

133

            Komárom vármegye és „a veszélyes térkép”

133

            Turóc vármegye

133

            Hont és Heves-Külső-Szolnok vármegyék elcserélt anyagai

136

            Somogy vármegye

137

            Fiumei Kormányzóság

139

   Erdély térképének elkészítése

142

   A katonai hatóságok közreműködése (1799–1810)

145

   A vállalkozás folytatása

153

   A vállalkozás forrásai és a munkálatokat segítő személyek

157

   A térkép mutatója, a Repertorium

162

      A Repertorium összeállításának története

162

         A Repertorium helyneveinek írásmódjáról

169

         Adalékok a  Békés megyei térkép és helynévjegyzék elkészítéséhez

172

   A metszés (1804–1810)

186

      Prixner Gottfried

186

      Karacs Ferenc

187

      A térkép szelvényeinek metszése

189

   Megjelentetés (nyomtatás)

197

      A megjelentetés helye: Pest

197

      A rézmetszés és nyomtatás jellemzése

199

      A rézlemezről készült levonatok száma

200

      A megjelenés és a példányszám megállapításának forrásai

202

      A megjelentetés ideje

204

      A megjelentetés példányszáma

207

      A térkép és a könyv alapanyaga

208

      Terjesztők és előfizetők

209

      Költségek

210

   Árusítás, forgalmazás

211

      A Kilián Testvérek Könyvkereskedés rövid története

211

      Közreműködés a Lipszky-térképek terjesztésében

214

6. Lipszky János térképészeti vállalkozásának jellemzése

219

   Mappa Generalis Regni Hungariae (1804–1808)

219

   Repertorium locorum objectorumque... (1808)

225

   Tabula Generalis Regni Hungariae ... (1810)

229

7. A térképek utóélete

231

   A Lipszky-térképek fogadtatása és felhasználása

231

   A térképlemezek sorsa

234

   A Lipszky-térképek felhasználásával készült további térképek

235

8. Lipszky János térképészeti „hagyatéka”

239

   Az osztályozás szempontjai

240

   A címleírás szempontjai

241

   A Lipszky-térképek címének alakulása

242

   A Lipszky-térképek és feldolgozásaik jegyzéke

245

9. Iratgyűjtemény

269

10. Irodalomjegyzék

357

11. Függelék

377

12. Idegen nyelvű összefoglalók

 

   The making of Hungary’s first general map in the first decade of the 19th century. The cartographic enterprise of János Lipszky

431

   Die Verfertigung der Generalkarte von Ungarn in dem ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts. Das kartographische Unternehmen von János Lipszky

455

   Zhotovenie všeobecnej mapy Uhorska v prvom desaťročí 19. storočia. Kartografické podujatie Jána Lipského

482