*** LEGFRISSEBB (11. 10.): A Cartofil tulajdonosváltás előtt!

Kiadványaink »»

 

Legújabb térképünk »»

A székely akció története

2004. december 14.

Kiadónk Erdélyi Történeti Füzetek címmel új sorozatot indít útjára. Ennek első kötete a székely akció néven - de sajnos napjainkra már alig - ismert társadalmi és kormányzati mozgalmat mutatja be, valamint a földművelési tárca által Marosvásárhelyen felállított székelyföldi kirendeltség munkaprogramját és jelentéseit közli.

Bővebben»

International Conference on the History of Cartography
Korabinszky-poszter


Korabinszky Atlaszának fedőlapja

Forrás: OSZK

Korabinszky János Mátyás:

Atlas regni Hungariae portatilis

 

200 éve jelent meg Korabinszky kis zsebatlasza, amely 56 lapon a szűk értelemben vett Magyar- ország vármegyéit, továbbá má- sik 4 lapon kiegészítő informá- ciókat ábrázol. Az eredetileg rézmetszéssel készített atlasz reprodukciója a legfinomabb volumenizált papírra, exkluzív kivitelben jelenik meg az első megjelenés bicentenáriumának tiszteletére. 

Bővebben»

Archívum »»

 

Adatbank »»

A Compendium Hungariae geographicum térképei

2004. február 20.

 

250 évvel ezelőtt jelent meg a Compendium Hungariae geo- graphicum (Magyarország rövid földrajza) című, Bél Mátyásnak tulajdonított könyvecske. Az évforduló alkalmából, Bak Bor- bála egyetemi docens tiszte- letére ünnepi tanulmány jelent meg a FONS folyóiratban, amelynek mellékleteként két XVIII. századi térkép fakszimiléjét is megjelentette a Cartofil kiadó.

Bővebben»


GEOMETRA

Magyarországi földmérők
(1700-1848)

 

A folyamatosan épített adatbázis a régmúlt évszázadok feltérké-pezőinek és megörökítőinek, a megyei földmérőknek (a geo-metráknak) állít emléket. Az egyes személyek életrajza, mun-kássága és a róluk szóló szak-irodalom szerepel az összeállításban.

Bővebben»

Cartofil Online »»

 

Honlapajánló »» 

Amit nem olvashat még (vagy soha) nyomtatott formában: cikkek, tanulmányok, ismertetések, honlapajánlások

Könyvek, folyóiratok
a történelemtudomány,
a honismeret
és a levéltártudomány
területéről

Ön szerint mi lehet a legkézenfekvőbb magyar zenei honlap címe az interneten?

Gondoljon arra, hogy

www.zene.hu

© 2002-2004 Cartofil Kiadó
Minden jog fenntartva

Ugrás a nyitólapra