Válogatott irodalomjegyzék a földmérés és térképészet történetéhez

Balla 1970 Balla György: Az első magyarországi katonai térképezés és országleírás a tudomány szolgálatában.
= Geodézia és Kartográfia, 22. (1970) 4:291-296.
Bendefy 1964 Bendefy László: Vízmérnöki munkálatok a Balaton környékén a XVIII-XIX. században.
= Agrártörténeti Szemle, 1963. 3-4: 437-452.
Bendefy 1974 Bendefy László: Egy kiváló magyar térképkészítő: Müller Ignác (1727-1804).
= Geodézia és Kartográfia, 26. (1974) 2:122-132.
Borbély 1937 Borbély Andor: A bécsi Hadilevéltár menekülése és határtérképek készítése Budán, Napoleon idejében..
= Térképészeti Közlöny IV. (1937) 3-4:257-259.
Csendes 1981 Csendes László: Hadtörténelmi írások és ábrázolások. Mozaikok a 18. sz. végén készült térképekről, hasznosításukról.
= Hadtörténelmi Közlemények, 1981. 1:125-135.
Dóka 1997 Egyházi birtokok Magyarországon a 18-19. században. Bp., 1997. /METEM Könyvek, 19./
Fallenbüchl 1974 Fallenbüchl Zoltán: Müller János Kristóf Magyarország-térképe megjelenésének előzményei.
= Geodézia és Kartográfia, 26. (1974) 6:453-562.
Fehrentheil 1937 Fehrentheil-Gruppenberg László: Régi magyar földmérők.
= Térképészeti Közlöny IV. (1937) 3-4:226-249.
Fodor 1935 Fodor Ferenc: Bedekovich Lőrinc gazdasági és települési térképei a XVIII. századból.
= Térképészeti Közlöny III. (1935) 3-4:257-267.
Fördős 1931 Fördős László: A II. József-féle kataszteri földmérés Magyarországon.
= Föld és Ember, X. (1930) 205-257.
Halmai 1970 Halmai Róbert: A kartográfiai domborzatárnyékolás néhány elméleti kérdése.
= Geodézia és Kartográfia, 22. (1970) 4:330-335.
Homoródi 1982 Homoródi Lajos A geodézia és a földmérőképzés kétszáz éve.
= Geodézia és Kartográfia, 34. (1978) ...:376-381.
Horváth 1981 Horváth Árpád: Térkép és vízfogó árok. Mikoviny, az előfutár.
= Magyar Vízgazdálkodás, 1981. 3:14-15.
Hrenkó 1978/1 Hrenkó Pál: Térképészeti korszakváltás Mikoviny Duna-Tisza közi térképén.
= Geodézia és Kartográfia, 30. (1978) 1:37.
Hrenkó 1978/2 Hrenkó Pál: Térképi diszítőrajzok, szakmatörténeti adalékok.
= Geodézia és Kartográfia, 30. (1978) 6:441.
Hrenkó 1981/1 Hrenkó Pál: Adalékok a magyarországi térképészet történetéből.
= Geodézia és Kartográfia, 33. (1981) 4:281-288.
Hrenkó 1981/2 Hrenkó Pál: Régi térképek Pest-Budáról és környékéről.
= Geodézia és Kartográfia, 33. (1981) 4:310-311.
Hrenkó 1983 Hrenkó Pál: A Mikoviny-árok és a tatai aquaeductus nyomában.
= Geodézia és Kartográfia, 35. (1983) 1:43-51.
Károlyi 1975 Károlyi Zsigmond: A vízépítés és vízhasználatok gazdasági-műszaki kérdései a XVIII-XIX. században, a rendszeres szabályozások megkezdése előtt (1711-1846).
= Technikatörténeti Szemle, VIII. (1975-1976) 231-236.
Károlyi 1975 Károlyi Zsigmond: Huszár Mátyás szerepe a Körösök szabályozásában.
= Technikatörténeti Szemle, VIII. (1975-1976) 11-17.
Kókay 1983 Kókay György: Görög Demeter (1760-1833), a magyar felvilágosodás korának híres újságszerkesztője, irodalomszervezője.
= Honismeret, 11. (1983) 6:11-14.
Lászlóffy 1982 Lászlóffy Woldemár: A Tisza. Vízi munkálatok és vízgazdálkodás a tiszai vízrendszerben. Bp., 1982.
Molnár 1975 Molnár József: Görög Demeter /1760-1833/. Debrecen, 1975. (Hajdú-Bihar megyei múzeumok közleményei, 30.)
Nagy Szeder 1936 Nagy Szeder István: Két Bedekovich Lőrincz nevű mérnöke és térképésze volt a Jászkun-kerületeknek.
= Térképészeti Közlöny IV. (1936) 1-2:94-95.
Pachhofer 1937 Pachhoffer Vilmos: A volt osztrák-magyar monarchia katonai geodéziai munkáinak történeti áttekintése (1762-1918).
= Térképészeti Közlöny IV. (1937) 3-4:202-225.
Pachhofer 1937 Pachhoffer Vilmos: A volt osztrák-magyar monarchia katonai geodéziai munkáinak történeti áttekintése (1762-1918).
= Térképészeti Közlöny IV. (1937) 3-4:202-225.
Regőczi 1974 Regőczi Emil: Kétszáz éves Dugonics földméréstana.
= Geodézia és Kartográfia, 26. (1974) 4:313.

Vissza az előző oldalra
Ugrás a nyitólapra